Cookieverklaring

In deze cookieverklaring (“Verklaring”) wordt uitgelegd op welke wijze en waarom Motomoxy BV (“Motomoxy”, “wij”, “ons”, “onze”) gebruik maakt van technologieën zoals cookies, pixels en plug-ins op de Motomoxy marktplaats (“Marktplaats”) en welke rechten u heeft met betrekking tot het gebruik van deze technologieën.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel geplaatst worden om allerhande redenen. Het kan gaan om identificatie, om bepaalde instellingen of voorkeuren te onthouden, om statistieken in verband met websitebezoek te genereren, enz.

Pixels zijn nagenoeg onzichtbare softwarecode die in een website wordt ingebouwd en die toelaat verbinding te leggen met de servers van derde partijen. Meestal worden pixels gebruikt om surfgedrag in kaart te brengen voor reclamedoeleinden.

Plug-ins zijn knoppen en functionaliteiten van meestal sociale mediabedrijven die in een website worden ingebouwd om bepaalde sociale functionaliteiten mogelijk te maken, zoals het delen van bepaalde inhoud van de website op een sociale mediaplatform

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook via andere kanalen en om andere redenen dan diegene die in deze Verklaring worden omschreven. Voor meer informatie over deze andere verwerkingen, verwijzen we u graag door naar onze Privacyverklaring

Wie is verantwoordelijk en waarvoor? 

 1. Motomoxy BV, met maatschappelijke zetel te Diestsestraat 194C, 3000 Leuven, België en ingeschreven met ondernemingsnummer (BE)0755.505.383 in het RPR/RPM Leuven is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer:

  a) wij informatie plaatsen op uw toestel op het moment dat u onze Marktplaats bezoekt, zoals het plaatsen van de hieronder beschreven cookies of het wegschrijven van informatie in de lokale cache;

  b) wij informatie uitlezen die reeds op uw toestel opgeslagen werd, zoals cookies die reeds op het toestel aanwezig zijn of informatie gerelateerd aan het toestel zelf. 

 2. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven of over de inhoud van deze Verklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail.

 3. Wij behouden ons het recht voor deze Verklaring naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd te wijzigen, aan te passen of te herzien. Wij zullen u via de Marktplaats op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen, aanpassingen of herzieningen voordat deze wijzigingen, aanpassingen of herzieningen van kracht worden. Als wij vertrouwen op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, wordt u expliciet gevraagd, voor zover de wijzigingen, aanpassingen of herzieningen betrekking hebben op de verwerking op basis van uw toestemming, om toestemming te geven met de gewijzigde, gewijzigde of herziene Verklaring voordat de wijzigingen, aanpassingen of herzieningen van toepassing zijn op onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke cookies gebruiken wij? 

Wanneer u de Marktplaats gebruikt, plaatsen wij de volgende cookies:

Alle hogergenoemde cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de Marktplaats. We verwerken uw persoonsgegevens met deze cookies op basis van ons legitieme belang om u de Marktplaats te kunnen aanbieden. 

Uw cookievoorkeuren aanpassen

 1. U kan cookies die op uw toestel staan steeds verwijderen. De instructies om cookies te verwijderen, verschillen van browser tot browser. Wij verwijzen u graag door naar de instructies voor de meest gebruikte browsers:

a) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

b) Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq 

c) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

d) Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

e) Safari: https://support.apple.com/nl-be/HT201265 

Wie ontvangt de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld? 

 1. Dienstverleners – Wij vertrouwen op zorgvuldig geselecteerde derden om ons te helpen bij het leveren van de Marktplaats en de bijbehorende diensten. Uw persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven voor zover dat nodig is voor het realiseren van de bovenstaande doeleinden.  

 2. Doorgifte naar derde landen – Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit in de toekomst zou veranderen, zullen wij ervoor zorgen dat wij de nodige passende waarborgen en aanvullende maatregelen hebben genomen, zoals vereist door de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie.

Welke garanties geven we?

 1. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die in deze Verklaring zijn vermeld en zullen deze alleen voor die doeleinden met de in deze Verklaring vermelde derden delen. 

 1. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zolang de hogervermelde cookies op uw toestel blijven staan.  

Welke rechten heeft u? 

 1. Recht op toegang, verbetering, verwijdering, beperking en gegevensoverdraagbaarheid -Wij houden uw persoonsgegevens verzameld via cookies niet bij op een identificerende wijze en kunnen u de hier genoemde rechten bijgevolg niet toekennen.  

 2. Recht van verzet – U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor volstaat het om eenvoudigweg de cookies van uw apparaat te verwijderen. Let op: de essentiële cookies hoger vermeld zullen steeds opnieuw geplaatst worden wanneer u de Marktplaats bezoekt.  

 3. Klachten – Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het hogervermelde e-mailadres. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).